UCHWAŁA Nr III/13/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

 

w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

 

Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku deleguje się następujących radnych:

1/ Pana Stanisława Citko;

2/ Pana Stanisława Czarnieckiego.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXV/141/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-08-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26