UCHWAŁA NR XIV/55/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 16 marca 2004 r.

 

w sprawie przyjęcia powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie monieckim w latach 2004- 2006.

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r.; z 2002 r. - Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082; z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz.1118 i poz. 1126; z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280; z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249; z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800; z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074 oraz Nr 7 poz. 79 z 2003 r.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą “Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych w powiecie monieckim 2004-2006”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Program powierza się do realizacji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-03-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-04-05

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-03-27