Załącznik Nr 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XXV/106/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rady Powiatu w Mońkach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 11 lutego 2005r.

 

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu na 2005 rok

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                               w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Stan środków     na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków       na  koniec roku

I

801

 

Oświata i wychowanie

-

81.000

81.000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

-

51.000

51.000

-

 

 

 

Zespół Szkół  Ogólnokształcących i Zawodowych w  Mońkach

-

40.000

40.000

-

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w  Goniądzu

-

11.000

11.000

-

 

 

80130

Szkoły zawodowe

-

30.000

30.000

-

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w  Mońkach

-

30.000

30.000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

II

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

278.400

278.400

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85406

Poradnie psycholog.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne

-

400

400

-

 

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w  Mońkach 

-

400

400

-

 

 

85410

Internaty i bursy szkolne

-

236.000

236.000

-

 

 

 

Zespół Szkół  Ogólnokształcących i Zawodowych w  Mońkach

-

85.000

85.000

-

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w  Goniądzu

-

151.000

151.000

-

 

 

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

-

42.000

42.000

-

 

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w  Goniądzu

-

42.000

42.000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

O g ó ł e m

-

359.400

359.400

-

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-07