Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XXV/106/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rady Powiatu w Mońkach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 11 lutego 2005r.

 

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

 

                                                                                                                              w złotych

Lp.

Program, jego cel

i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

Okres realizacji

programu

Łączne nakłady finansowe

 

Wysokość wydatków

 w roku budżetowym

w tym:

Wysokość wydatków

w roku 2006

Wysokość wydatków

w roku 2007

Wysokość wydatków

w roku 2008

budżet powiatu

inne źródła

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.

Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej

w Mońkach

Starostwo Powiatowe

 w Mońkach

2003-2008

2.174.578

100.000

100.000

-

740.000

800.000

478.605

 

2.

Modernizacja

 i przebudowa dróg powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Mońkach

2003-2008

2.933.911

1.200.000

1.200.000

-

464.546

500.000

576.697

 

3.

Budowa krytej pływalni (25x12) w Mońkach

Starostwo Powiatowe

 w Mońkach

2003-2006

9.239.676

3.606.672

1.006.672

2.600.000

695.455

-

-

RAZEM

14.348.165

4.906.672

2.306.672

2.600.000

1.900.001

1.300.000

1.055.302

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-07