UCHWAŁA NR XXIX/142/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 4 lipca 2005 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i § 37 ust.2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. oraz uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. i uchwałą Nr X/41/03 z 29 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r. Nr 4, poz. 25, Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 13, poz. 117, Nr 21, poz. 280, z 2001 r. Nr 53, poz. 886, z 2002 r. Nr 5, poz. 79, z 2003 r. Nr 17, poz. 441, Nr 66, poz. 1355 i Nr 114, poz. 2132) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w § 1 ze składu osobowego wykreśla się Pana Mieczysława Klimowicza, a wpisuje się Pana Dariusza Gwiazdę.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-07-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-07-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-07-20