UCHWAŁA Nr XXIX/141/05

RADY POWIATU MONIECKIEGO

z dnia 4 lipca 2005 r.

 w sprawie wotum zaufania dla Starosty Monieckiego Pana Mirosława Paniczko.

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego zmienionej uchwałami: Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000r., Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. i Nr X/41/03 z 29 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r. Nr 4, poz. 25, Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 13, poz. 117, Nr 21, poz. 280, z 2001 r. Nr 53, poz. 889, z 2002 r. Nr 5, poz.79, z 2003 r. Nr 17, poz 441, Nr 66, poz.1355, Nr 114, poz. 2132 , z 2001 r. Nr 53, poz. 889, z 2002 r. Nr 5, poz.79 oraz z 2003 r. Nr 17, poz.441, Nr 66, poz. 1355 i Nr 114, poz. 2132) uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu w Mońkach pozytywnie ocenia dotychczasową pracę Starosty Monieckiego Pana Mirosława Paniczko i udziela mu wotum zaufania do dalszego pełnienia funkcji starosty.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-07-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-07-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-07-20