UCHWAŁA Nr XVIII/78/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 21 lipca 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę NR IX/37/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ustalenia limitu wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych.

     Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e) i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 71, poz. 838, zm.: Dz. U. Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, Nr 216 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz.1953 i Nr 217, poz. 2124) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały NR IX/37/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ustalenia limitu wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-08-13

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-08-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-08-13