Wicestarosta Moniecki

JOANNA KITLAS

tel. 85 7278800,  fax 85 7278829

 

Wicestarosta jest zastępcą Starosty. Wykonuje zadania i kompetencje określone przez Starostę. Wicestarosta wykonuje zadania powierzone przez Starostę, w szczególności zajmuje się problemami geodezji, architektury, ochrony środowiska i dróg:

  • współdziała z Radą i komisjami Rady w zakresie powierzonych zadań;
  • pełni funkcję reprezentacyjną w imieniu Starosty;
  • nadzoruje działalność podległych komórek organizacyjnych zgodnie ze strukturą organizacyjną Starostwa.

Wicestarosta jest upoważniony do zastępowania Starosty w czasie jego nieobecności. Zakres zastępstwa Wicestarosty rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Starosty.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-04-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-09-09

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-11-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-09-09