Audytor wewnętrzny

Audytor wewnętrzny zapewnia Staroście i Zarządowi możliwość uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

Do zadań Audytora wewnętrznego należy w szczególności:

1)      ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu;

2)      ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli w Starostwie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu;

3)      przygotowywanie rocznego planu audytu w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu;

4)      sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przedstawianie go Staroście lub Zarządowi;

5)      wykonywanie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-02-12

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-02-12