Wydział Budżetowo-Finansowy

Adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

Dane teleadresowe: 

Godziny pracy wydziału:
poniedziałek - piątek - w godz. 7.30 - 15.30

Skarbnik Powiatu: Marta Łosiewicz (pok. nr 103) - tel. 85 727 88 03


Do zadań Wydziału Budżetowo-Finansowego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu powiatu;
 2. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu;
 3. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych przez jednostki organizacyjne powiatu;
 4. windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa;
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
 6. nadzór nad realizacją budżetu powiatu oraz realizacją dochodów Skarbu Państwa;
 7. prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązujący i przepisami i zasadami;
 8. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej Starostwa dotyczącej wynagrodzeń, środków trwałych i inwestycji;
 9. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 10. prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;
 11. obsługa finansowo-księgowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 12. obsługa finansowo-księgowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 13. współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;
 14. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
 15. prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-04-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-02-01

Data modyfikacji: 2016-04-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-02-01