Sekretarz Powiatu


Barbara Jolanta Maciorowska 

tel. 85 7278805, fax 85 7278829

 

Sekretarz, w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydziały Starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej.

Ponadto:

1) nadzoruje merytoryczną i organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych Powiatu;

2) koordynuje opracowywanie projektów aktów regulujących strukturę i zasady działania Starostwa;

3) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy Wydziałami;

4) wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd i Starostę.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i SPraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-04-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-01-04

Data modyfikacji: 2016-04-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-01-04