Stanowisko do Spraw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

Do podstawowych zadań pracownika zatrudnionego na Stanowisku do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

1)        przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)        bieżące informowanie Starosty o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania;

3)        sporządzanie i przedstawianie Staroście okresowych analiz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

4)        sporządzanie i przedstawianie Staroście ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie;

5)        udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;

6)        prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków i chorób zawodowych;

7)        przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie bhp nowo zatrudnianych pracowników;

8)        organizowanie szkoleń okresowych w zakresie bhp dla pracowników;

9)        współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

10) ustalanie zasad zaopatrzenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze;

11)        realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-02-12

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-02-12