Inspektor Ochrony Danych

Do zadań Inspektora należy zapewnianie przestrzegania w Starostwie przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności

poprzez:

1)   sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;

2)   nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;

3)   zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

4)   prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Starostę, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje identyfikujące zbiór;

5)   realizację innych zadań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-02-12

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-08-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-02-12