Programy, planowane działania i sposób realizacji

Strategia Rozwoju Powiatu Monieckiego na lata 2024-2034

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH w POWIECIE MONIECKIM NA LATA 2020 – 2029

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2016-2026

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2021-2026

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MONIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - dostępny na podstronie "Współpraca z organizacjami pozarządowymi"

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE MONIECKIM NA LATA 2021-2025

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie monieckim na lata 2024 – 2026

POWIATOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W POWIECIE MONIECKIM NA LATA 2021 - 2025

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-03-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-02-03

Data modyfikacji: 2024-05-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-02-03