Programy i planowane działania w zakresie realizacji zadań publicznych

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH w POWIECIE MONIECKIM NA LATA 2009 – 2019

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2016-2026

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2015-2020

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MONIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - dostępy na podstronie "Współpraca z organizacjami pozarządowymi"

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE MONIECKIM NA LATA 2015-2020

Aneks do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2020

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE MONIECKIM NA LATA 2018 – 2020

POWIATOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W POWIECIE MONIECKIM NA LATA 2015 - 2020

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-03-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-02-03

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-11-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-02-03