Ogłoszenia / Zamówienia publiczne

 

Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

 

 

OGŁOSZENIA

Zaproszenie do składania wniosków na akredytację "Miasto przyjazne mokradłom"

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Mońkach o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dolistowie Starym, gm. Jaświły

Ogłoszenie Starosty Monieckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zaproszenie do składania ofert dotyczących wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dolistowie Starym - Protokół

Zaproszenie do składania ofert dotyczących wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych - Dopuszcza się składanie ofert przez e-PUAP przy pomocy podpisu kwalifikowanego. W związku z powyższym przedłuża się składanie ofert do dnia 31.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zarząd Powiatu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dolistowie Starym - Protokół

Zarząd Powiatu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Trzciannem - odwołanie przetargu

Zarząd Powiatu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kalinówce Kościelnej - protokół z przepriwadzonego przetargu

Zarząd Powiatu zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mońkach i jednostkach organizacyjnych powiatu - Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Zarząd Powiatu ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Monieckiego - Łazy, gm. Goniądz

Zarząd Powiatu ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Monieckiego - Dolistowo Stare, gm. Jaświły

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonywanie zadań z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg terenu powiatu monieckiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-4 ustawy Prawo o ruchu drogowym i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym

Zarząd Powiatu w Mońkach ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Monieckiego - Łazy, gm. Goniądz

Zarząd Powiatu w Mońkach ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Monieckiego - Dolistowo Stare, gm. Jaświły

Zarząd Powiatu w Mońkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Monieckiego - Łazy, gm. Goniądz

Zarząd Powiatu w Mońkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Monieckiego - Dolistowo Stare, gm. Jaświły

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro - produkcja, dostawa tablic rejestracyjnych i odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Ogłoszenie o odstąpieniu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Sikory, gm. Mońki

Ogłoszenie Starosty Monieckiego z 15.05.2018 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we wsi Sikory, gm. Mońki - Informacja o wynikach przetargu

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizayjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2020-05-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-08-17

Data modyfikacji: 2023-07-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-08-17