Ogłoszenia / Zamówienia publiczne

 

Aktualne przetargi - http://monki.pl/podstrony/przetargi.php?typ=ogloszenie

 

OGŁOSZENIA

 

Zarząd Powiatu ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Monieckiego - Łazy, gm. Goniądz

Zarząd Powiatu ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Monieckiego - Dolistowo Stare, gm. Jaświły

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonywanie zadań z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg terenu powiatu monieckiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-4 ustawy Prawo o ruchu drogowym i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym

Zarząd Powiatu w Mońkach ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Monieckiego - Łazy, gm. Goniądz

Zarząd Powiatu w Mońkach ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Monieckiego - Dolistowo Stare, gm. Jaświły

Zarząd Powiatu w Mońkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Monieckiego - Łazy, gm. Goniądz

Zarząd Powiatu w Mońkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Monieckiego - Dolistowo Stare, gm. Jaświły

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro - produkcja, dostawa tablic rejestracyjnych i odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Ogłoszenie o odstąpieniu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Sikory, gm. Mońki

Ogłoszenie Starosty Monieckiego z 15.05.2018 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we wsi Sikory, gm. Mońki - Informacja o wynikach przetargu

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o ponownym przetargu na dzierżawę nieruchomości w miescowości Dolistowo Stare.

Informacja o przetargu na dzierżawę nieruchomości w miescowości Dolistowo Stare.

Informacja o dzierżawie nieruchomości położonej w miescowośći Dolistowo Stare.

Starostwo Powiatowe w Mońkach zaprasza do składania ofert na dostawę, instalację, wdrożenie uruchomienie systemu informacji prawnej

Ogłoszenie - o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030)

Ogłoszenie - zawiadomienie o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030)

Zaproszenie do złożenia ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Monieckim - na tej podstronie znajduje się również informacja o wyniku

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na zadania:

I. Usuwania statków lub innych obiektów pływających ze strefy brzegowej obszaru wodnego i umieszczenia ich na parkingu strzeżonym.

II. Prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego.

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na zadania:

I. Usuwania statków lub innych obiektów pływających ze strefy brzegowej obszaru wodnego i umieszczenia ich na parkingu strzeżonym.

II. Prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego.

Ogłoszenie - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadania:

I. Usuwania pojazdów z drogi i umieszczenia usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym.

II. Prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów,szkoleń dla uczestników projektu systemowego pn. ,,Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Zamawiającym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

Ogłoszenie - o otwartym naborze na partnera - Informacja Starosty Monieckiego o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizayjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-09-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-08-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-09-23

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-08-17