Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Zgodnie ze Statutem Powiatu Monieckiego inicjatywę uchwałodawczą oprócz Zarządu, Przewodniczącego Rady, Komisji, klubów radnych oraz grupy co najmniej 5 radnych posiadają również Mieszkańcy Powiatu Monieckiego, w liczbie co najmniej 300 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady.

Szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim powinny odpowiadać składane projekty przez mieszkańców powiatu monieckiego określa uchwała Nr XXXIV/220/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-12-11

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-12-11