Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna ogólna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Moniecki/Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym jest Małgorzata Pogorzelska tel. 888050176 lub e-mail rodo@monki.pl
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonywania ustawowych zadań publicznych, określonych m. in. w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku realizacji zadań określonych przepisami prawa, w pozostałych przypadkach dobrowolne, choć niezbędne do realizacji w/w celu.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą przy Juliusza Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, NIP 546-139-29-34, REGON 050666651
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 533728733 lub mailowo: rodo@monki.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego realizowanego przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania administracyjnego oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-01-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-05-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-01-16