Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach
19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3
tel./fax 85 716 54 00
e-mail: pinbmonki@wp.pl

www.pinbmonki.pl

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Jerzy Wacław Buchowski

Godziny pracy:
- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek-piątek: 7.30 - 15.30


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji powiatowej, przy pomocy której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach prawa.

Do zakresu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:
- prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego,
- prowadzenie działalności inspekcyjnej utrzymania obiektów budowlanych,
- prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
- prowadzenie postępowań administracyjnych,
- prowadzenie ewidencji o rozpoczęciu i zakończeniu procesu budowlanego,
- wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, oraz jego kontrola zgodności z opracowanym projektem budowlanym.

Działania kontrolno-inspekcyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego usuwają i likwidują powstające zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz środowiska. Kontrole rozpoczynanych i prowadzonych budów, systematyczne kontrolowanie utrzymania obiektów budowlanych wymusza w społeczeństwie konieczność przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego.

Zatrudnienie: 4,25 etatu.

Działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mońkach za rok 2015 wyraża się następująco:
1. Ilość wszczętych spraw postępowań administracyjnych - 60
2. Ilość przeprowadzonych wizji lokalnych - 31
3. Ilość wydanych decyzji - 40
4. Ilość wydanych postanowień - 18
5. Ilość udzielonych odpowiedzi na skargi - 23
6. Katastrofy budowlane - 0
7. Ilość przeprowadzonych kontroli budów - 105
8. Ilość kontroli obiektów budowlanych w użytkowaniu - 64
9. Ilość kontroli przeprowadzonych przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie - 21
10.Pozwolenia na użytkowanie - 21
11.Kontrole przeprowadzone wspólnie z innymi jednostkami /policja, straż pożarna, insp. pracy, insp. handlowa, inne/ - 0
12. Ilość nałożonych mandatów karnych - 11
 

Statut Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mońkach

                                                                                                                       

Informacja o posiadaniu zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

w

Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mońkach

Lp.

Nazwa przedmiotu

Nr inwentarzowy

Data zakupu/przychodu

Cena zakupu

Ilość

Ocena przydatności

Proponowany sposób zagospodarowania

1

Samochód osobowy służbowy Daewoo Supt Lanos

 

PINB/2004/1ST

26 marca 2004r.

30 000,00

1

Zbędny dla jednostki w związku z nabyciem nowego samochodu służbowego

Nieodpłatne przekazanie jednostce budżetowej

 

 

Mońki, dnia 12 marca 2018r. 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Wacław Buchowski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizayjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-03-12

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-05-16

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-03-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-05-16