Termin sesji Rady Powiatu

Mońki, dnia 14.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXX Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. /środa/ o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXIX.
 3. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim na lata 2018 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, położonej w Dolistowie Starym, oznaczonej działką nr 189/6 o pow. 0,75 ha.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Starostę Monieckiego w zakresie ewidencji gruntów i budynków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach dotyczącego bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK65 z nowo projektowaną linią kolejową Rail Baltica w Mieście Mońki.
 11. Sprawozdanie Komisji Rady Powiatu z działalności za 2017
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.
 13. Wystąpienia zaproszonych gości.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Jaworowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Data modyfikacji: 2018-03-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26