Termin sesji Rady Powiatu

Mońki, dnia 20.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. /czwartek/ o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Nr XXXI.
 3. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2017
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.
 9. Wystąpienia zaproszonych gości.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Jaworowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-06-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Data modyfikacji: 2018-06-21

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26