Termin sesji Rady Powiatu

Mońki, dn. 19.11.2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XXI Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 26 listopada 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XVII-XIX.
 5. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Monieckim na lata 2020 – 2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021r. na terenie Powiatu Monieckiego.
 12. Wystąpienia zaproszonych gości.
 13. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26