Termin sesji Rady Powiatu

Mońki, dn. 19.09.2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XI Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. /piątek/ o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji Nr IX i X.
 5. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
 11. Wystąpienia zaproszonych gości.
 12. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-09-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26