Termin sesji Rady Powiatu

Mońki, dn. 20.03.2023 r.

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że XLI Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/253/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2023-2033.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów „Moniecko-Augustowskiego”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Mońki”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Goniądz”.
 14. Sprawozdania Komisji Rady Powiatu z działalności za 2022
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach na 2023rok.
 16. Wystąpienia zaproszonych gości.
 17. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Data modyfikacji: 2023-03-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26