Termin sesji Rady Powiatu

Mońki, dn. 19.02.2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XXIII Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. /piątek/ o godz. 11.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XX-XXII.
 5. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/158/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2021-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 10. Sprawozdania Komisji Rady Powiatu z działalności za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach na 2021 rok.
 12. Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II.
 13. Wystąpienia zaproszonych gości.
 14. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2021-02-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26