Termin sesji Rady Powiatu

Mońki, dn. 1.02.2024 r

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLIX Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLVII i XLVIII.
 5. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/315/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2024-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Monieckiego na lata 2024 - 2034".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Monieckiego do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Powiatowo - Gminnym „Mońki” określającego warunki współdziałania w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Mońki - przebudowa drogi powiatowej nr 1365B Masie – Wojszki” dofinansowywanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym przekazania wpłaty tytułem pokrycia części wkładu własnego Związku Powiatowo - Gminnego „Mońki”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Powiatowo - Gminnym „Goniądz” określającego warunki współdziałania w zakresie realizacji zadania pn.Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz - przebudowa drogi powiatowej 1417B Kosiorki – Doły” dofinansowywanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym przekazania wpłaty tytułem pokrycia części wkładu własnego Związku Powiatowo - Gminnego „Goniądz”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Powiatowo - Gminnym „Jaświły” określającego warunki współdziałania w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły - przebudowa drogi powiatowej 1407B Jaświły – Jadeszki” dofinansowywanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym przekazania wpłaty tytułem pokrycia części wkładu własnego Związku Powiatowo - Gminnego „Jaświły”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Powiatowo - Gminnym „Jasionówka” określającego warunki współdziałania w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jasionówka - przebudowa drogi powiatowej 1357B Bobrówka – Kamionka” dofinansowywanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym przekazania wpłaty tytułem pokrycia części wkładu własnego Związku Powiatowo - Gminnego „Jasionówka”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Powiatów „Moniecko - Augustowskim” określającego warunki współdziałania w zakresie realizacji zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez powiat Moniecki i powiat Augustowski - przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220B Dolistowo Stare – Jasionowo” dofinansowywanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym przekazania wpłaty tytułem pokrycia części wkładu własnego Związku Powiatów „Moniecko – Augustowskiego”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej zasady współpracy na rzecz wspólnego przygotowania projektu „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie 5.1 Zrównoważona turystyka.
 18. Wystąpienia zaproszonych gości.
 19. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Data modyfikacji: 2024-02-01

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26