Termin sesji Rady Powiatu

Mońki, dnia 19.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXIX Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. /piątek/ o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXVIII.
 3. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Monieckiego, a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 9. Wystąpienia zaproszonych gości.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Jaworowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26