Termin sesji Rady Powiatu

Mońki, dn. 18.06.2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 Zawiadamiam, że VIII Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu28 czerwca 2019 r. /piątek/ o godzinie 11.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Monieckiego za 2018 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie Powiatu Monieckiego za 2018 rok: a) głosy radnychb) głosy mieszkańców.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031.
 12. Zapoznanie się z Raportem z sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Moniecki nieruchomości zabudowanej, położonej w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego.
 16. Wystąpienia zaproszonych gości.
 17. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-06-19

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-06-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26