Termin sesji Rady Powiatu

Mońki, dn. 23.07.2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 Zawiadamiam, że XVII Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. /piątek/ o godz. 8.30 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 22.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVI.
 5. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
 10. Wystąpienia zaproszonych gości.
 11. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Eryk Konaszewski

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Eryk Konaszewski

Data modyfikacji: 2020-07-23

Opublikował: Eryk Konaszewski

Data publikacji: 2007-10-26