Uchwała Nr I/1/06

UCHWAŁA NR I/1/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach.

      Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu w Mońkach postanawia:

§ 1. Wybrać na Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach Panią Elżbietę Kraszewską.

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi Załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Elżbieta Kraszewska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-12-01

Data modyfikacji: 2006-12-01

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-12-01