stro_glowna

 

OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego

OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu

OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych - UTRATA MOCY

OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia

OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach

Obwieszczenie Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 listopada 2012 r. sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-06-07

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-11-30

Data modyfikacji: 2016-06-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-11-30