Radni Powiatu

 

Imię i nazwisko radnego
Funkcja
Kontakt
Dariusz Jaworowski
Przewodniczący Rady Powiatu, członek Komisji Spraw Społecznych
tel. 507 045 335
Wojciech Zalewski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, członek Komisji Spraw Społecznych, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
Marian Jabłoński
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, członek Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami
tel. 728 393 740
m.jablonski@um-monki.pl
Andrzej Franciszek Daniszewski
Starosta Moniecki
tel. 690 014 411
starosta@monki.pl
Robert Sidorski
Wicestarosta Moniecki
tel. 605 899 485
wicestarosta@monki.pl
Daniel Kamiński
Członek Zarządu, członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
Joanna Kitlas Członek Zarządu, członek Komisji Rozwoju Gospodarczego biurorady@monki.pl
Jarosław Popowski Członek Zarządu, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Spraw Społecznych, członek Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami biurorady@monki.pl
Stanisław Czarniecki Członek Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami biurorady@monki.pl
Zbigniew Dembowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
tel. 506 082 888
zddembowski@o2.pl
Joanna Kulikowska
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Paweł Linko
Członek Komisji Budżetu i Finansów, sekretarz Komisji Rewizyjnej
Sławomir Piekutowski
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Krzysztof Norbert Pochodowicz
Członek Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami
tel. 570 180 070
wiadomosci.lokalne@wp.pl
Andrzej Rafało
Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Budżetu i Finansów, Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
Mirosław Radomski
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych
Artur Sylwester Wiatr
Członek Komisji Budżetu i Finansów, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
tel. 604 065 162
it@biebrza-explorer.pl

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-12-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-09-09

Data modyfikacji: 2016-12-21

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-09-09