Terminy posiedzeń komisji

 

INFORMACJA

o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach

przed sesją Rady Powiatu w Mońkach

zwołanej na dzień 29 października 2019 r.

 

29 października 2019 r. (wtorek)

 

 1. Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu - o godz. 8.30 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 3. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Budżetu i Finansów - o godz. 9.00 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne.
 5. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - o godz. 9.45 – sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – II piętro

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na lata 2019-2020.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za lata obrotowe 2019 i 2020.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie  stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w pięcioletnie Technikum w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach o zmianie uchwały Rady Powiatu XXIX/118/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 5 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Goniądzu wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Goniądzu wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego w Goniądzu wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w pięcioletnie Technikum Specjalne w Goniądzu wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Goniądzu wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.
 13. Wolne wnioski.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-10-22

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26