Terminy posiedzeń komisji

INFORMACJA

o terminie posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach

przed sesją Rady Powiatu w Mońkach zwołanej na dzień 29 września 2017 r.

 29 września 2017 r. (piątek)

 Komisja Budżetu i Finansów – o godz. 9.30 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

 Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Monieckiego za pomocą instrumentów płatniczych.
  6. Wolne wnioski.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2017-09-22

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Data modyfikacji: 2017-09-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26