Terminy posiedzeń komisji

INFORMACJA

o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach

przed sesją Rady Powiatu w Mońkach

 

Posiedzenia Komisji odbędą się w Pokoju konferencyjnym Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /I piętro/.

27 marca 2023 r. (poniedziałek)

 1. Komisja Rewizyjna – godz. 8.30

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 16.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 r.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 5. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu – godz. 8.50

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie z posiedzeń Komisji nr 29-30.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie utworzenia Związku Powiatów „Moniecko-Augustowskiego”.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Mońki”.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Goniądz”.
 7. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 r.
 8. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 9. Wolne wnioski.

       

 1. Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - godz. 9.30.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji nr 34-35.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2022 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2023 roku.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki.
 6. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 r.
 7. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 8. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Budżetu i Finansów – godz. 10.15

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji nr 34-36.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/253/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2023-2033.
 5. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 r.
 6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 7. Wolne wnioski.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Data modyfikacji: 2023-03-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26