Terminy posiedzeń komisji

INFORMACJA

o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach

przed sesją Rady Powiatu w Mońkach

zwołanej na dzień 17 października 2018 r.

 

16 października 2018 r. (wtorek)

 1. Komisja Spraw Społecznych – o godz. 12.00 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

W porządku posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z Raportem z sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na lata 2018-2020.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty przez mieszkańców powiatu monieckiego.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" oraz współfinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa na rzecz realizacji II Edycji projektu „Razem dla Edukacji” w ramach konkursu „Rodzina Polonijna” na lata 2018-2019 współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 9. Wolne wnioski.

17 października 2018 r. (środa)

 1. Komisja ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami – o godz. 9.30 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

W porządku posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia przez Komisję.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 4. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Budżetu i Finansów – o godz. 10.00 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

W porządku posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w  sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Mońkach za 2017 rok.
 7. Wolne wnioski.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-10-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Data modyfikacji: 2018-10-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26