Terminy posiedzeń komisji

 

INFORMACJA

o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach

przed sesją Rady Powiatu w Mońkach

zwołanej na dzień 27 września 2019 r.

 

24 września 2019 r. (wtorek)

 

WSZYSCY RADNI - Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - o godz. 12.30 – sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym  w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – II piętro

 W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z 2 ostatnich posiedzeń Komisji.
 3. Spotkanie z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach i zapoznanie się z aktualną sytuacją placówki.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
 5. Wolne wnioski.

 

27 września 2019 r. (piątek)

 

 1. Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu - o godz. 9.00 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z 2 ostatnich posiedzeń Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
 4. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Budżetu i Finansów - o godz. 9.20 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
 6. Wolne wnioski.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-09-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26