Terminy posiedzeń komisji

INFORMACJA

o terminie posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach

przed sesją Rady Powiatu w Mońkach zwołanej na dzień 28 czerwca 2018 r.

28 czerwca 2018 r. (czwartek)

  1. Komisja Budżetu i Finansów – o godz. 8.30 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

W porządku posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.
  7. Wolne wnioski.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-06-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Data modyfikacji: 2018-06-21

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26