Terminy posiedzeń komisji

INFORMACJA

o terminie posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach

przed sesją Rady Powiatu w Mońkach zwołanej na dzień 21 marca 2018 r.

 

21 marca 2018 r. (środa)

 1. Komisja Rozwoju Gospodarczego – o godz. 8.45 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia przez Komisję.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach dotyczącego bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK65 z nowo projektowaną linią kolejową Rail Baltica w Mieście Mońki.
 4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 6. Wolne wnioski.

 

 1. Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami – o godz. 9.30 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia przez Komisję.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 5. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Spraw Społecznych – o godz. 10.00 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia przez Komisję.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim na lata 2018 – 2020.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok.
 6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 7. Wolne wnioski

 

 1. Komisja Budżetu i Finansów - o godz. 11.20 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok.
 6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 7. Wolne wnioski.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-03-14

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Data modyfikacji: 2018-03-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26