Terminy posiedzeń komisji

INFORMACJA

o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach

przed sesją Rady Powiatu w Mońkach

 

26 listopada 2020 r. (czwartek)

 

 1. Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - o godz. 9.00 w trybie zdalnym

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji nr 16-17.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Monieckim na lata 2020 – 2029.
 4. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu - o godz. 9.30 w trybie zdalnym

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 17.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 5. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Budżetu i Finansów - o godz. 10.00 w trybie zdalnym

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 17.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
 4. Wolne wnioski.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26