Terminy posiedzeń komisji

INFORMACJA

o terminie posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach

przed sesją Rady Powiatu w Mońkach zwołanej na dzień 26 stycznia 2018 r.

 

26 stycznia 2018 r. (piątek)

 1. Komisja Spraw Społecznych – o godz. 8.45 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

 Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia przez Komisję.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Monieckiego, a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu.
 5. Wolne wnioski.

Komisja Budżetu i Finansów - o godz. 9.30 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
 5. Wolne wnioski.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26