Terminy posiedzeń komisji

 

INFORMACJA

o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach

przed sesją Rady Powiatu w Mońkach

zwołanej na dzień 27 marca 2019 r.

 

27 marca 2019 r. (środa)

 

 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - o godz. 9.00 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

 W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 4. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu - o godz. 9.30 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

 W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 4. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - o godz. 10.00 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2019 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat moniecki.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach o zmianie uchwały w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
 8. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 9. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Rewizyjnej – o godz. 11.00 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 4. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Budżetu i Finansów - o godz. 11.30 – pokój konferencyjny w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a – I piętro

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 6. Wolne wnioski.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-03-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Data modyfikacji: 2019-03-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26