Terminy posiedzeń komisji

INFORMACJA

o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach

przed sesją Rady Powiatu w Mońkach

 

 29 kwietnia 2020 r. (środa)

 

 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - o godz. 10.00 w trybie zdalnym

 W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji nr 3-7.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2019 r.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 5. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Rewizyjna - o godz. 10.40 w trybie zdalnym

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji nr 2-5.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2019 r.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 5. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu - o godz. 11.20 w trybie zdalnym

 W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji nr 8-13.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
 4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2019 r.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 6. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - o godz. 12.00 w trybie zdalnym

 W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą pt. ,,Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę siedziby.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych

zadań w 2020 roku.

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2019 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2019.
 3. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Budżetu i Finansów - o godz. 13.20 w trybie zdalnym

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji nr 8-13.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031.
 5. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2019 r.
 6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 7. Wolne wnioski.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2020-04-24

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26