UCHWAŁA NR XXIV/157/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Monieckiego

Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, po.z 645) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na wniosek Starosty Monieckiego z dniem 01 lipca 2013 roku powołuje się na stanowisko Skarbnika Powiatu Monieckiego będącego Głównym Księgowym Budżetu Powiatu Panią Łucję Dąbrowską.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Monieckiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-06-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-06-24

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-06-24

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-06-24