UCHWAŁA NR II/8/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy lokali użytkowych w budynkach usytuowanych na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie do dnia 30 września 2013 roku okresu obowiązywania umowy dzierżawy lokalu użytkowego /gabinet poradni laryngologicznej/
o powierzchni użytkowej 20,85 m2, znajdującego się w Przychodni Rejonowej usytuowanej
w budynku położonym w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, zawartej w dniu 25 września 2008 roku pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mońkach a Acustic Aparaty Słuchowe Gabinety Audioprotetyczne S. C. Marta Siejło, Rafał Zajko z siedzibą w Białymstoku ul. Słonimska 15/1.
§ 2. Wyraża się zgodę na przedłużenie do dnia 30 listopada 2013 roku okresu obowiązywania umowy dzierżawy garażu o powierzchni użytkowej 22,80 m2, usytuowanego w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, zawartej w dniu 24 listopada 2009 roku pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach a Bożeną Zdunek zam. Mońki ul. Wojska Polskiego 40/32.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-12-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15