VII_43_15

UCHWAŁA NR VII/43/15
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2020

Na podstawie art. 12 pkt 9c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2020, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Józef Zbigniew Falkowski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2015-04-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-05-04

Data modyfikacji: 2015-05-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-05-04