UCHWAŁA NR V/30/15      
RADY  POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia POWIATOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W POWIECIE MONIECKIM NA LATA 2015 - 2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842 i z 2011 r. Nr 149, poz. 887) Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Profilaktyczno - edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2015 - 2020, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Załączniki do treści

  • Załącznik do uchwały (PDF, 110,61 KB)

    Powiatowy Program Profilaktyczno-edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2020

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik PCPR w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2015-02-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-02-25

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2015-02-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-02-25