Struktura Organizacyjna Starostwa Powiatowego

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
adres: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a
 
tel. 85 727 88 22

fax. 85 727 88 30

e-mail: bok@monki.pl
 
Wyszczególnienie
numery telefonów
numery wewnętrzne
numer pokoju
Sekretariat
 
 
 fax 85 72788 29
 
85 727 88 00
 
8800
(I piętro)
Sekretarz Powiatu 85 727 88 05 8805 105
(I piętro)
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
fax 85 727 88 29
ul. Słowackiego 5a
- Kierownik Wydziału
- sprawy pracownicze
- organizacja i funkcjonowanie Starostwa
- archiwum
85 727 88 05
8805
105
(I piętro)
- oświata
85 727 88 06
8806
110
(I piętro)
- obsługa Rady i Zarządu Powiatu
- promocja i ochrona zdrowia
- sprawy obywatelskie
- wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich zza granicy w celu ich pochowania
- nadzór nad organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Monieckiego
- prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych
- redaktor BIP-u (Biuletynu Informacji Publicznej)
85 727 88 19
8819
205
(II piętro)
- sprawy wojskowe
- obrona cywilna
85 727 88 20
8820
206
(II piętro)
- promocja powiatu
- współpraca z zagranicą, programów pomocowych i integracji europejskiej
- inicjowanie rozwoju gospodarczego powiatu i aktywizacji rynku pracy
- pozyskiwanie środków zewnętrznych
- kultura
- kultura fizyczna i sport
- turystyka
85 727 88 11
8811
106
(I piętro)
Rzecznik Praw Konsumenta
przyjmuje: wtorek i czwartek w godz. od 11.30 do 15.30
85 727 88 09
8809
109
(I piętro)
Wydział Komunikacji
fax 85 727 88 29
ul. Słowackiego 5a
- rejestracja i ewidencja pojazdów
85 727 8817 8817
203
(II piętro)
- Kierownik Wydziału
- wydawanie, cofanie i ewidencja praw jazdy
- kontrola, nadzór nad Instruktorami i Ośrodkami Szkolenia Kierowców
- kontrola i nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów
- transport drogowy
85 727 88 18
8818
204
II piętro)
Skarbnik Powiatu
85 727 88 03
8803
103
(I piętro)
Wydział Budżetowo-Finansowy
fax 85 727 88 29
ul. Słowackiego 5a
- płace i rozliczenia pracowników oraz rozliczenia podatkowe i sprawozdawczość statystyczna
- obsługa kasowa oraz prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu powiatu
- prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektu budżetu powiatu i jego zmian oraz sporządzania sprawozdawczości budżetowej
85 727 88 04
8804
104
(I piętro)
- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Starostwa
- kontrola gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych
- kontrola zarządcza
85 727 88 07
8807
107
(I piętro)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
fax 85 727 88 30
ul. Słowackiego 5a

- Kierownik Wydziału

- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
- obsługa zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej

- gospodarka nieruchomościami i wywłaszczenia

85 727 88 13 8813 9
(parter)
- mapy numeryczne
85 727 88 10
8810
7
(parter)
- regulacja stanu prawnego dróg
- zakładanie ksiąg wieczystych
85 727 88 12
8812
8
(parter)
- ewidencja gruntów i budynków
85 727 88 14
8814
2-3
(parter)
- ewidencja gruntów i budynków
85 727 88 15
8815
2-3
(parter)
- obsługa geodezyjna i kartograficzna
85 727 88 16
8816
6
(parter)
- rolnictwo
- leśnictwo
- ochrona gruntów
85 727 88 21
8821
6
(parter)
Informatyk
85 727 88 28
8828
206
(II piętro)
Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji
fax 85 727 88 30
ul. Al. Niepodległości 3
- Kierownik Wydziału
85 727 88 23
 8823
15
(I piętro)
- wydawanie pozwoleń na budowę
- zgłoszenia nie wymagające pozwoleń na budowę
85 727 88 24
 8824
14
(I piętro)
- zamówienia publiczne
- przetargi
- inwestycje
85 727 88 25
 8825
16
(I piętro)
- rybactwo śródlądowe
- ochrona środowiska
- postępowanie z odpadami
- geologia i górnictwo
- gospodarka wodna
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
85 727 88 26
 8826
17
(I piętro)
Wydział Dróg
fax
85 727 88 33
85 727 88 33
ul. Mickiewicza 52
- Kierownik Wydziału
85 727 88 31 
8831
(I piętro)
- wycinka drzew 85 727 88 33 8833 (I piętro)
- uzgodnienia na zajęcie pasa drogowego
85 727 88 34
8834
(I piętro)
- zastępca kierownika
85 727 88 32
8832
(I piętro)
- magazynier
85 727 88 36 
8836
(parter)
- letnie oraz zimowe utrzymanie dróg
85 727 88 35
8835
(parter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-09-04

Data modyfikacji: 2021-09-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-09-04