Załatwianie Spraw Obywatelskich

KARTY USŁUG

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Wydział Komunikacji

Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Dróg

 

Tryb załatwiania spraw

Starostwo Powiatowe w Mońkach załatwia sprawy w trybie przewidzianym w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego tj.:

1) niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone:

  • w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania,
  • lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi urząd rozporządza,

2) załatwianie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

3) o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie Starostwo Powiatowe w Mońkach zawiadamia strony, podając przyczynę zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-01-04

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-09-04

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-09-04