Zawiadomienia Starosty Monieckiego i inne

 

 

Tomasz Tekień - Monieckie Biuro Geodezji - Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych

 

Angeo - Usługi Geodezyjne Beczek Andrzej - Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych

Tomasz Tekień Monieckie Biuro Geodezji - Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienia Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku o czynnościach wznowienia znaków granicznych określających przebieg granic zewnętrznych obiektu scaleniowego "Przytulanka i inne" z sąsiednimi gruntami

ZAWIADOMIENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 16.03.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 14088 /JASKRA - DROGA WOJEWODZKA Nr 671l km (minus) - 0+019,11 - km 1+384,18 (odcinek o długości 1403,29m)

Załączniki do treści

 • GG.6622.7.37.2017-2019.04.15-Obwieszczenie.pdf (PDF, 704,01 KB) Podgląd załącznika

  Starosta Moniecki zaprasza uczestników scalenia obiektu ‘Brzeziny’ dnia 07 maja 2019 roku na godzinę 9:00 do świetlicy wiejskiej we wsi Brzeziny gmina Trzcianne na zebranie, którego celem będzie wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im w ramach scalenia gruntów. Dodatkowo omówione też zostaną inne, ważne kwestie, jak np.aktualizacji danych w Księgach Wieczystych.

 • GG.6622.5.20.2017-2018.09.25-obw.pdf (PDF, 1,13 MB) Podgląd załącznika

  Starosta Moniecki zawiadamia, że 29 października 2018 roku o godzini 9:00 w świetlicy wiejskiej wsi Przytulanka obędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obiektu Przytulanka i inne. Związane ono będzie z przeprowadzeniem czynności okazania na gruncie projektu scalenia gruntów wsi: Przytulanka, Ciesze, Rusaki i wybranych działek we wsiach Sikory i Waśki. Okazanie kontynuowane będzie w dniach 10, 11 i 12 października 2018 roku. Szczegółowy opis zagadnień poruszanych podczas spotkania oraz omówienie dalszych czynności po w/w okazaniu granic, opisano w Obwieszczeniu Starosty Monieckiego nr GG.6622.5.20.2017 z dnia 25 września 2018 roku.

 • GG.6622.5.17.2017-2018.06.25-zawiadomienie.pdf (PDF, 704,78 KB) Podgląd załącznika

  Starosta Moniecki zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2018 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Przytulanka gmina Mońki odbędzie się zebranie uczestników scalenia obiektu ‘Przytulanka i inne’ celem zapoznania ich ze wstępnym projektem rozmieszczenia nowych działek. W związku z powyższym proszę o wzięcie udziału w zebraniu.

 • GG.6622.7.20.2017-2018.06.25-zawiadomienie.pdf (PDF, 615,8 KB) Podgląd załącznika

  Starosta Moniecki zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2018 roku (piątek) o godzinie 9:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Brzeziny gmina Trzcianne odbędzie się zebranie uczestników scalenia obiektu ‘Brzeziny’ celem zapoznania ich ze wstępnym projektem rozmieszczenia nowych działek. W związku z powyższym proszę o wzięcie udziału w zebraniu.

 • GG.6622.7.17.2017-2018.01.29-Zawiadomienie.pdf (PDF, 412,29 KB) Podgląd załącznika

  Starosta Moniecki zawiadamia o zebraniu uczestników scalenia obiektu ‘Brzeziny’ które odbędzie się 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej wsi Brzeziny. Na zebraniu geodeta projektant scalenia - indywidualnie zapozna uczestników scalenia z powierzchnią i wartością szacunkową ich gruntów, - zbierze życzenia co do przyszłej lokalizacji należnych im gruntów - zbierze życzenia o odrębne wydzielenie gruntów będących we współwłasności, o powiększenie lub zmniejszenie obszaru gospodarstwa. Ponadto powyższe czynności będą kontynuowane w dniach od 20.02.2018r. do 23.02.2018r. w godz. 8.30 do 15.30 w świetlicy wiejski wsi Brzeziny. Uczestnicy scalenia gruntów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć w zebraniu osobiści lub przez pełnomocnika.

 • wykaz działek.pdf (PDF, 305,1 KB) Podgląd załącznika

  dla których będą wykonywane czynności ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

 • Zawiadomienie (PDF, 1,29 MB) Podgląd załącznika

  o wyłożeniu w terminie od 19 października 2015 r. do 01 listopada 2015 r. do wglądu osób projekt op. opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Kujbiedy Gm. jasionówka

 • ZAWIADOMIENIE o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych (PDF, 107,89 KB) Podgląd załącznika

  ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, oznaczonych zgodnie z operatem ewidencyjnym prowadzonym przez Starostę Monieckiego numerami: 12/3,12/4,12/2,42/1, 43/1, 44/1,45/1, 46/1, 47/1, 48, 51/3,12/5,41/2, 42/2, 43/2, 44/2,45/2,46/2,47/2,49/1, 51/5

 • ZAWIADOMIENIE o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych (PDF, 100,5 KB) Podgląd załącznika

  ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, oznaczonych zgodnie z operatem ewidencyjnym prowadzonym przez Starostę Monieckiego numerami: 64, 30/2, 23/9, 35/1, 23/8, 37/3, 38/3, 39/3, 21/2, 20/2, 19/2, 18/29, 18/31, 18/30, 18/39, 18/40, 18/33, 18/34,

 • ZAWIADOMIENIE o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych (PDF, 101,71 KB) Podgląd załącznika

  ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, oznaczonych zgodnie z operatem ewidencyjnym prowadzonym przez Starostę Monieckiego numerami: 16,17, 28/4, 24/1,18/27,22/3, 21/1,20/1,19/1,18/28,18/37, 58,19/3,18/26, 18/36,18/25, 63/2 położonych w obrębie

 • ZAWIADOMIENIE o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych (PDF, 149,35 KB) Podgląd załącznika

  ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, oznaczonych zgodnie z operatem ewidencyjnym prowadzonym przez Starostę Monieckiego numerami: 12/3, 12/4,12/2, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 47/1, 48, 51/3,12/5, 41/2, 42/2, 43/2, 44/2, 45/2,46/2,47/2, 49/1

 • ZAWIADOMIENIE o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych (PDF, 104,06 KB) Podgląd załącznika

  ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, oznaczonych zgodnie z operatem ewidencyjnym prowadzonym przez Starostę Monieckiego numerami: 16,17, 28/4,24/1,18/27, 22/3, 21/1,20/1,19/1,18/28,18/37, 58,19/3,18/26, 18/36,18/25, 63/2 położonych w obrębie

 • Zawiadomienie (PDF, 490,93 KB) Podgląd załącznika

  Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 5/5, 13, 14/1, 6/8, 15/1, 15/2, 41/2, 16, 17, 18/27, 18/27, 18/25, 60, 62, 58

 • Zawiadomienie (PDF, 490,93 KB) Podgląd załącznika

  Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 28/3, 30/3, 31/1, 32, 33/1, 34/2, 34/5, 34/4, 34/3, 35/2, 36, 55/3, 63/2, 64

 • Zawiadomienie (PDF, 1,64 MB) Podgląd załącznika

  Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1/5, 1/1, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/3, 5/3, 63/1, 58 położonych w obrębie Kujbiedy i działki Nr 804 obrębu Milewskie (rzeka Brzozówka), gmina Jasionówka

 • Zawiadomienie (PDF, 1,79 MB) Podgląd załącznika

  Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1/8, 1/9, 1/10, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/3, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/8, 58, 59 położonych w obrębie Kujbiedy, gmina Jasionówka.

 • Zawiadomienie (PDF, 541,63 KB) Podgląd załącznika

  Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 7, 8, 9, 10/5, 10/1, 10/2, 63/1 położonych w obrębie Kujbiedy, gmina Jasionówka oraz działki Nr 804 położonej w obrębie Milewskie, gm. Jasionówka

 • Zawiadomienie (PDF, 1,42 MB) Podgląd załącznika

  o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Krzywa gmina Jasionówka

 • Zawiadomienie (PDF, 511,18 KB) Podgląd załącznika

  o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Żak - p.o. Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2018-08-31

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-10-21

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-10-22

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-10-21