Zawiadomienia Starosty Monieckiego i inne

 

ZAWIADOMIENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

ZAWIADOMIENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia ZGKiM w Mońkach pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzenie wód do cieku Targonka ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach 

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31 października nr BI.RUZ.4219.14.2023 w sprawie przedłużenia postępowania administracyjnego w sprawie odwołania z dnia 5 października 2023r., tj. wprowadzanie do wód cieku Targonka ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr BI.RUZ.4219.3.2023.AJ z dnia 25 lipca 2023r.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o okazaniu dnia 05.05.2023 r. projektowanych zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków obiektu scaleniowego "Szpakowo i inne"

Zawiadomienie o wszczęciu wraz z przedłużeniem terminu realizacji procedury zmiany w części decyzji zatwierdzającej scalenie gruntów obiektu 'Szpakowo i inne'

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie Starosty Monieckiego o zgromadzonych materiałach w sprawie aktualizacji klasyfikacji gruntów na obiekcie 'Szpakowo i inne'

Zawiadomienie Starosty Monieckiego informujące, że w dniu 9 listopada 2021 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej w szkole we wsi Jaświły gmina Jaświły odbędzie się zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie ,,SZPAKOWO I INNE”

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Żak - p.o. Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2018-08-31

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-10-21

Data modyfikacji: 2024-02-22

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-10-21