Jak załatwić sprawę

W Wydziale Organizacynym i Spraw Społecznych załatwiane są m. in. następujące sprawy:

Druki i wnioski: http://www.monki.pl/podstrony/wnioski.php


w zakresie spraw obywatelskich:
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz stowarzyszeń zwykłych na potrzeby zarządów oraz innych instytucji
- wydawanie decyzji – pozwoleń na sprowadzenie z obcego państwa zwłok lub szczątków ludzkich (urny z prochami) zmarłego do Polski

w zakresie oświaty:
- zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej
- aktualizacja zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych
- analizowanie i opiniowanie planów finansowych szkół i placówek oświatowych
- dokonywanie oceny cząstkowej pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych
- nadawanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej
- opiniowanie powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych oraz odwołania ze stanowiska
- przygotowywanie Zarządowi Powiatu informacji o funkcjonowaniu oświaty
- przyznawanie nagród nauczycielom oraz dyrektrom szkół i placówek oświatowych

inne:
- skarga
- udostępnianie informacji publicznej na pisemny wniosek
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-01-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-04-28

Data modyfikacji: 2018-01-18

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-04-28