Jak załatwić sprawę

W Wydziale Komunikacji załatwiane są m. in. następujące sprawy:

Druki i wnioski: http://www.monki.pl/podstrony/wnioski.php

1. Ośrodki Szkolenia Kierowców:

- wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy

- wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

2. Uprawnienia do kierowania pojazdami:

- przywracanie cofnietego uprawnienia do kierowania pojazdami

- przywrócenie zatrzymanego prawa jazdy

- przesyłanie dokumentów do WORD

- wydawanie karty parkingowej placówce

- wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej

- wydanie międzynarodowego prawa jazdy

- wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem

- wydanie prawa jazdy

- wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem utraty)

- wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem zmiany danych)

- wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem zniszczenia)

- wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach

- wymiana starego prawa jazdy

- wymiana wojskowego dokumentu

- wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencji

- wymiana zagranicznego prawa jazdy określonego w konwencji

- zwrot zatrzymanego prawa jazdy

3. Rejestracja pojazdów:

- nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia)

- nadanie cech identyfikacyjnych (tabliczki znamionowej)

- potrzebne informacje o opłacie recyklingowe

- rejestracja pojazdu marki SAM

- rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju

- rejestracja pojazdu rejestrowanego na terenie powiatu monieckiego (czarne tablice)

- rejestracja pojazdu rejestrowanego na terenie powiatu monieckiego (białe tablice)

- rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy indywidualnie

- rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

- rejestracja pojazdu zabytkowego

- rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (poza powiatem monieckim)

- wtórnik dowodu rejestracyjnego

- wtórnik karty pojazdu w przyadku jej utraty

- wtórnik nalepki kontrolnej

- wtórnik nalepki legalizacyjnej lub nalepki na tablice tymczasowe

- wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję

- wydanie tablic rejestracyjnych z powodu kradzieży

- wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy

- wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zniszczeniem

- wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich zniszczenia

- wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji pojazdu za granicą

- wyrejstrowanie pojazdu z powodu kasacji

- wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży

- wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty

- wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu pojazdu z kraju

- zgłoszenie sprzedaży pojazdu

- zmiany w dowodzie rejestracyjnym spowodowane brakiem miejsca na wpisy

- zmiany w dowodzie rejestracyjnym spowodowane zmianą adresu

- zmiany w dowodzie rejestracyjnym spowodowane zmianą danych technicznych

- zmiany w dowodzie rejestracyjnym spowodowane zmianą nazwiska lub nazwy firmy

- zmiany w dowodzie rejestracyjnym spowodowane zmianą rodzaju pojazdu

4. Stacje Kontroli Pojazdów: - wykaz

- wydanie uprawnień diagnoście do wykonywania badań technicznych

- wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru

5. Transport drogowy:

- wydawanie licencji na krajowy transport drogowy osób rzeczy

- wydawanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

- wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-01-04

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-04-28

Data modyfikacji: 2018-01-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-04-28