punkty

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

  1. Administratorem danych jest Starosta Moniecki, adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail rodo@monki.pl
  3. Dane osobowe są zbierane w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.
  8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

W Powiecie Monieckim funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej, przy czym w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielane mogą być również porady obywatelskie:

·            Punkt prowadzony przez Powiat Moniecki w Starostwie Powiatowym w Mońkach, Mońki Al.Niepodległości 3,

·            Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Caritas Archidiecezji Białostockiej w pięciu lokalizacjach.

Darmowa pomoc prawna  czy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy):

Miejsce udzielania porad prawnych

Dzień tygodnia

Godziny

Osoba udzielająca porad prawnych

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez Powiat Moniecki:

Starostwo Powiatowe w Mońkach,

19-100 Mońki Al.Niepodległości 3

 

 

 

Urząd Miejski w Knyszynie, 19-120 Knyszyn,

ul. Rynek 39

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

 

Czwartek

9. 00 - 13.00

11.30 - 15.30

11.00 - 15.00

9.00 - 13.00

 

8.00-12.00

Radca Prawny

Adwokat

Adwokat

Radca Prawny

 

Adwokat

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnych Porad Obywatelskich prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

1) Urząd Gminy Jasionówka,19-122 Jasionówka, ul. Rynek 19

2) Urząd Gminy Trzcianne, 19-104 Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10

3) Urząd Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne 23B

4) Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, 19-110 Goniądz ul. Stary Rynek 23

5) Urząd Gminy Jaświły, 19-124 Jaświły 7

 

1) Poniedziałek

2) Wtorek

3) Środa

4) Czwartek

5) Piątek

 

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

12.00 - 16.00

8.00 - 12.00

 

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2019-05-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2023-02-01

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-05-21