Informacje ogólne

Uwaga!

 

Od 1 stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłącznie po dokonaniu zapisów:

1) telefonicznie – tel. (85) 727 88 00

rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Starostwa

 

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

 

1)     Administratorem danych jest Starosta Moniecki, adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

2)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – telefon Nr 888050176 lub e-mail inspectordanychosobowych@gmail.com

3)     Dane osobowe są zbierane w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

4)     Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5)     Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia.

6)     Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7)     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

8)     Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

  

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

     W POWIECIE MONIECKIM w 2018r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Moniecki realizuje  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

GDZIE  i  KIEDY  MOŻNA  SKORZYSTAĆ  Z  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  W  2018r.

 W Powiecie Monieckim funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej:

·            Punkt prowadzony przez Powiat Moniecki w Starostwie Powiatowym w Mońkach, Mońki Al. Niepodległości 3,

·            Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Caritas Archidiecezji Białostockiej w pięciu lokalizacjach.

Darmowa pomoc prawna  udzielana jest przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy):

Miejsce udzielania porad prawnych Dzień tygodnia Godziny Osoba udzielająca porad prawnych

Punkt prowadzony przez Powiat Moniecki:

Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100
Mońki Al. Niepodległości 3

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-13.00

13.00-17.00

11.00-15.00

14.00-18.00

  9.00-13.00

Adwokat

Radca Prawny

Adwokat

Adwokat

Radca Prawny

Punkt prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

1) Urząd Gminy Jaświły, 19-124 Jaświły 7

2) Urząd Gminy Trzcianne, 19-104 Trzcianne ul.Wojska Polskiego 10

3) Urząd Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne 23B

4) Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, 19-110 Goniądz ul. Stary Rynek 23

5) Urząd Miejski  w Knyszynie, 19-120 Knyszyn ul. Rynek 39

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

14.00 - 18.00

13.00 – 17.00

 

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Lokalizacja i harmonogram pracy

poszczególnych punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

w powiecie monieckim

 l.p.

 

 Lokalizacja punktu NPP/adres

Godziny  pracy punktu NPP                                                                         

Pn.

Wt.

Śr.

Cz.

Pt.

I. Punkty prowadzone na podst. art. 5 ustawy o npp

1.

Starostwo Powiatowe w Mońkach,

19-100 Mońki Al.Niepodległości 3

9.00 – 13.00

13.00 – 17.00

11.00 – 15.00

*WYJĄTEK

14.00 – 18.00

9.00 – 13.00

II.  Punkty prowadzone na podst. art. 11 ustawy o npp

1.

Punkt w pięciu lokalizacjach:

1) Urząd Gminy Jaświły, 19-124 Jaświły 7

2) Urząd Gminy Trzcianne, 19-104 Trzcianne ul.Wojska Polskiego 10

3) Urząd Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne 23B

4) Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, 19-110 Goniądz ul.Stary Rynek 23

5) Urząd Miejski w Knyszynie, 19-120 Knyszyn ul. Rynek 39

1) 8.00-12.00

2) 8.00 – 12.00

 

3) 8.00 – 12.00

*WYJĄTEK

 4) 14.00 – 18.00

5) 13.00 – 17.00

 

UWAGA:

WE WSZYSTKIE DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY NIEODPŁATANA POMOC PRAWNA NIE JEST UDZIELANA

 

*WYJĄTEK: W dniu 2 maja 2018r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:  w Starostwie Powiatowym w Mońkach i w Urzędzie Gminy Krypno będą nieczynne. Godziny przypadające na ten dzień odpracowane zostaną poprzez wydłużenie godzin w następujących dniach:

1) W Starostwie Powiatowym w Mońkach: w kolejne środy tj. 9, 16, 23 i 30 maja 2018r. o 1 godzinę tj. Punkt będzie czynny od godz. 10.00 – 15.00.

2) W Urzędzie Gminy Krypno: w środy 9 i 16 maja 2018r. o 2 godziny tj. Punkt będzie czynny od godz.  8.00 – 14.00.

 

HARMONOGRAM ODPRACOWANIA DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY  – POWIAT MONIECKI

 

  1. Punkt prowadzony przez Powiat w Starostwie Powiatowym w Mońkach

Dzień ustawowo wolny

 od pracy

Dzień odpracowania dnia wolnego od pracy

Godziny otwarcia punktu wg stałego harmonogramu

Ilość godzin odpracowanych

Godziny otwarcia punktu łącznie z odpracowanymi godzinami

01.01.2018 r.

( poniedziałek)

Nowy Rok

NIE ODPRACOWUJE SIĘ

02.04.2018 r.

(poniedziałek)

II Dzień Wielkanocy

04.04.2018 r. /środa/

11:00 – 15:00

1

10:00 – 15:00

11.04.2018 r. /środa/

11:00 – 15:00

1

10:00 – 15:00

18.04.2018 r. /środa/

11:00 – 15:00

1

10:00 – 15:00

25.04.2018r. /środa/

11:00 – 15.00

1

10:00 – 15.00

01.05.2018 r.

(wtorek)

1 Maja

NIE ODPRACOWUJE SIĘ

03.05.2018r.

(czwartek)

3 MAJA

17.05.2018r. /czwartek/

14:00 – 18:00

4

10:00 – 18.00

31.05.2018 r.

(czwartek)

Boże Ciało

07.06.2018r. /czwartek/

14:00 – 18:00

4

10:00 – 18.00

15.08.2018 r.

(środa)

Św.Wojska Polskiego

08.08.2018r. /środa/

11:00 – 15:00

4

9:00 – 17:00

01.11.2018 r.

(czwartek)

Wszystkich Świętych

14.06.2018r. /czwartek/

14:00 – 18:00

4

10:00 – 18:00

25.12.2018r.

(wtorek)

Boże Narodzenie

NIE ODPRACOWUJE SIĘ

26.12.2018r.

(środa)

II Dzień Bożego Narodzenia

12.12.2018r.

/środa/

11:00 –15:00

2

9:00 – 15:00

19.12.2018r.

/środa/

11:00 –15:00

2

9:00 – 15:00

 

 II.  Punkt prowadzony przez organizacje pozarządową – Caritas Archidiecezji Białostockiej

Dzień ustawowo wolny
 od pracy

Dzień odpracowania dnia wolnego od pracy

Godziny otwarcia punktu wg stałego harmonogramu

Ilość godzin odpracowanych

Godziny otwarcia punktu łącznie z odpracowanymi godzinami

01.01.2018 r.

( poniedziałek)

Nowy Rok

/Urząd Gminy Jaświły/

22.01.2018r. /poniedziałek/

8:00 – 12:00

4

8:00 – 16:00

02.04.2018 r.

(poniedziałek)

II Dzień Wielkanocy

/Urząd Gminy Jaświły/

23.04.2018r. /poniedziałek/

8:00 – 12:00

4

8:00 – 16:00

01.05.2018 r.

(wtorek)

1 Maja

/Urząd Gminy Trzcianne/

21.04.2018r.

/sobota/

-

4

8:00 – 12:00

03.05.2018r.

(czwartek)

3 MAJA

/Gminny Ośrodek Kultury

 w Goniądzu/

26.04.2018r. /czwartek/

14:00 – 18:00

2

12:00 – 18.00

10.05.2018r. /czwartek/

14:00 – 18:00

2

12:00 – 18:00

31.05.2018 r.

(czwartek)

Boże Ciało

/Gminny Ośrodek Kultury

 w Goniądzu/

17.05.2018r. /czwartek/

14:00 – 18:00

2

12:00 – 18:00

24.05.2018r. /czwartek/

14:00 – 18:00

2

12:00 – 18:00

15.08.2018 r.

(środa)

Św. Wojska Polskiego

/Urząd Gminy Krypno/

01.08.2018r. /środa/

8:00 –12:00

2

8:00 – 14:00

08.08.2018r. /środa/

8:00 –12:00

2

8:00 – 14:00

01.11.2018 r.

(czwartek)

Wszystkich Świętych

/Gminny Ośrodek Kultury

 w Goniądzu/

08.11.2018r. /czwartek/

14:00 – 18:00

2

12:00 – 18:00

15.11.2018r.

/czwartek/

14:00 – 18:00

2

12:00 – 18:00

25.12.2018r.

(wtorek)

Boże Narodzenie

/Urząd Gminy Trzcianne/

11.12.2018r

/wtorek/

8:00 –12:00

2

8:00 – 14:00

18.12.2018r.

/wtorek/

8:00 –12:00

2

8:00 – 14:00

26.12.2018r.

(środa)

II Dzień Bożego Narodzenia

/Urząd Gminy Krypno/

12.12.2018r.

/środa/

8:00 –12:00

2

8:00 – 14:00

19.12.2018r.

/środa/

8:00 –12:00

2

8:00 – 14:00

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

·            młodzież do 26 roku życia,

·            osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

·            osoby, które ukończyły 65 lat,

·            osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

·            kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

·            weterani,

·            zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

·            osoby w ciąży.

 

JAK  WYKAZAĆ  UPRAWNIENIE  DO  UZYSKANIA  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ

·            młodzież do 26 roku życia – wykazuje uprawnienie przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

·            osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – wykazuje uprawnienie przez przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art.106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

·            osoby, które ukończyły 65 lat - wykazują uprawnienie przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

·            osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – wykazują uprawnienie przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,

·            kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – wykazują uprawnienie przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

·            weterani – wykazują uprawnienie przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa,

·            zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – wykazują uprawnienie przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z w/w okoliczności,

·            osoby w ciąży – wykazują uprawnienie przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

NA  CZYM  POLEGA  NIEODPŁATNA POMOC  PRAWNA

Pomoc prawna  polega na:

·            poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

·            wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

·            pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

·            sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

 

Uprawnieni  mogą uzyskać informacje w zakresie:

·            prawa pracy,

·            przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·            prawa cywilnego,

·            spraw karnych,

·            spraw administracyjnych,

·            ubezpieczenia społecznego,

·            spraw rodzinnych,

·            prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Udzielanie porad odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów. Osoby w ciąży obsługiwane są poza kolejnością.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2018-05-11

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-11-10

Data modyfikacji: 2018-12-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-11-10