Wybory samorządowe 2010

 

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku o dyżurach

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Mońkach o dyżurach

Uchwała Państowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Postanowienie Nr 14/10 Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Obwieszenie Starosty Monieckiego informujące o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym do Rady Powiatu w Mońkach oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Mońkach

Formularze wyborcze

Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku w sprawie przyjmowania zawiadomieć o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze województwa podlaskiego według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzone

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-09-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-09-27

Data modyfikacji: 2011-10-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2010-09-27