Mońki, dnia 18 czerwca 2012r.

Starosta Moniecki

GG.6162.1.2012

OBWIESZCZENIE
Starosty Monieckiego z dnia 18 czerwca 2012 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

informuje się

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla obrębów ewidencyjnych gminy Goniądz, tj: Doły, Kramkówka Mała, Białosuknie Przedmieście, Białosuknie Szlachta, Owieczki, Wojtówstwo, Piwowary, Smogorówka Goniądzka, Mierkienniki; gminy Trzcianne tj: Boguszki, Milewo, Niewiarowo, Pisanki, Bajki Stare, Zucielec; gminy Jasionówka tj: Brzozówka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniówka, Górnystok, Jasionóweczka, Jasionówka, Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krzywa, Kujbiedy, Milewskie, Słomianka; gminy Krypno tj: Bajki Zalesie, Białobrzeskie, Dębina, Długołęka, Góra, Kruszyn, Krypno Kościelne, Krypno Wielkie, Kulesze Chobotki, Morusy, Peńskie, Rekle, Ruda, Zastocze, Zygmunty.

Wykonując ustawowy obowiązek wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.) Starosta Moniecki zlecił sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na w/w terenie.
Na podstawie art. 48, w związku z art. 57 i 58 w/w ustawy, pismem z dnia 28.03.2012 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z wnioskiem o uzgodnienie zamiaru odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w zamierzenia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku jak i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mońkach.


Starosta Moniecki
-//- Joanna Kulikowska

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kulikowska - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-06-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-06-18

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-06-18

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-06-18