Ogłoszenia o konkursach ofert dla organizacji pozarządowych

 

Informacja o wyborze oferty - uchwała Nr 4/12/18 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2019 r. 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH z dnia 07 listopada 2018r. - OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2019r.

Załączniki do ogłoszenia:

  • załącznik nr 1 wzór „Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej/świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem.”
  • załącznik nr 2 wzór „Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych / świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.”
  • załącznik nr 3 wzór „Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
  • załącznik  nr 4 - KARTA OCENY OFERTY w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej / świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)


 

 

Uchwała Nr 186/337/18 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2018 r.  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2019 r. znajduje się poniżej w załączniku do strony

- formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2019r.

 

 

 

Załączniki do treści

  • Uchwała Nr 186/337/18 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 29.10.2018 r..pdf (PDF, 498,41 KB)

    w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2019 roku

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2018-12-13

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-10-23

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-02-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-10-23