Ogłoszenia o konkursach ofert dla organizacji pozarządowych

 

Informacja o wyborze oferty - uchwała Nr 155/296/18 Zarządu Powiatu w Monkach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego obejmującego działania w ramach projektu „Aktywna integracja w Powiecie Monieckim” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet VII, Działanie 7.1.

Otwarty konkurs ofert na realizację działań w ramach projektu  „Aktywna integracja w Powiecie Monieckim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet VII, Działanie 7.1.

Informacja o wyborze oferty - uchwała Nr 140/164/17 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim w 2018 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO OBEJMUJĄCEGO PROWADZENIE JEDNEGO PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w POWIECIE MONIECKIM w 2018 r.

- Załącznik Nr 1 do oferty - Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem

- Załącznik Nr 2 do oferty - Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów

- Załącznik Nr 3 do oferty - Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim w 2018 r.

- FORMULARZ ZGŁOSZENIA kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim w 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Monieckiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim w 2018 r.

Uchwała Nr 133/245/17 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim w 2018r., określenia procedury naboru na członków Komisji Konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2018-03-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-10-23

Data modyfikacji: 2018-04-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-10-23