konsultacje

Zgodnie z uchwałą Nr IV/22/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. zmienioną uchwałą Nr XLVI-311/23 z dnia 10 listopada 2023 r. oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) projekty aktów prawa miejscowego podlegają konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu w Mońkach.

Informacje o przeprowadzanych konsultacjach będą publikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje projektów", a także na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Konsultacje projektów

Informacje o przeprowadzonych konsultacjach

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2011-03-22

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-03-22

Data modyfikacji: 2023-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-03-22