Informacja z przebiegu konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Zarząd Powiatu w Mońkach uchwałą Nr 48/84/19 z dnia 27 września 2019 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Informacja o przeprowadzaniu konsultacji w dniu 27 września 2019 r. zamieszczona została na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach (www.monki.pl), BIP-ie oraz tablicy ogłoszeń. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej opinii poprzez zgłaszanie uwag i wniosków.

Konsultacje odbyły się w terminie od 14.10.2019 r. do 18.10.2019 r. zgodnie
z Uchwałą NR IV/22/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych.

W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja, tym samym nie zgłoszono uwag do projektu ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Szeszko - inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu

Data wytworzenia: 2011-05-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-05-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-11-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-05-10