W dniach 24.11.2009 r. – 28.01.2010 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach została przeprowadzona kontrola problemowa (przez zespół kontrolny powołany przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego w Białymstoku) w zakresie:
- poprawności podejmowania przez organ administracji architektoniczno-budowalnej decyzji administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego,
- przyjmowania zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych w trybie art. 30 Prawa budowlanego,
- przyjmowania zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
- udzielania pozwoleń na budowę w sprawach gdzie inwestorem jest powiat moniecki (starosta),
- współpracy między organami administracji architektoniczno-budowalnej i nadzoru budowlanego w kwestii eliminowania z obrotu prawa pozwoleń na budowę (art. 37 Prawa budowlanego).
Kontrolą objęto okres od dnia 1 lipca 2007 r. do września 30 września 2009 r.
W świetle ustaleń zawartych w II części protokołu kontroli problemowej mimo uchybień, pracę kontrolowanego organu administracji architektoniczno-budowalnej oceniono pozytywnie.
Protokół z kontroli podpisano dnia 16.02.2010 (część I) i 01.03.2010 r. (część II).
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-11-26

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-11-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2010-11-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2010-11-26