W dniu 22 marca 2005 roku przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Mońkach kontrolę problemową w zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw z zakresu wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W trakcie kontroli zbadano:

  • prawidłowość podejmowanych decyzji wywłaszczeniowych, wywłaszczeniowo-odszkodowawczych i odszkodowawczych oraz dotyczących zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
  • terminowość załatwianych spraw,
  • sposób gromadzenia akt i dowodów niezbędnych do rozstrzygnięcia spraw,
  • prawidłowość realizacji przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • wykonanie zarządzeń Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na darowanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządowych,
  • wykorzystanie środków budżetowych (dotacji) udzielanych z budżetu państwa na prowadzenie gospodarki nieruchomościami,
  • realizacja roszczeń zabużan w czasie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu.

Kontrolą objęto wykonywanie zadań w okresie od 1 stycznia 2004 r. do dnia kontroli.

Praca jednostki w zakresie kontrolowanym została oceniona pozytywnie.

Protokół podpisano 21 kwietnia 2005 r.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-05-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-05-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-05-31