W dniach 15 i 18 lutego 2005 roku zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Mońkach kontrolę.

Kontrolą objęto wymienione poniżej zagadnienia:

  1. Sposób przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym systematyczność aktualizowania baz danych systemu “Ośrodek”;
  2. Sposób wykonania obowiązków gwarancyjnych przez firmę “GEOSIT” – wykonawcę prac, w szczególności czy zostały przeredagowane zarysy pomiarowe;
  3. Sposób i warunki przechowywania zasobu, w tym wyłączanie materiałów, chronologia operatów na półkach, szkice przeglądowe zgłaszanych prac;
  4. Sposobu rejestrowania wniosków o przyjęcie materiałów do zasobu w szczególności ustalenie czy da się odnaleźć wniosek firmy “GEOSIT”.

Protokół podpisano w dniu 15 marca 2005 r.

Zalecenia i nieprawidłowości zostały naprawione.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-05-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-05-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-05-31