W 2012 r. inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mońkach za okres 1 stycznia –31 grudnia 2011 r.
W ramach kontroli poddano sprawdzeniu następujące zagadnienia:
- ustalenia ogólnoorganizacyjne,
- księgowość i sprawozdawczość,
- gospodarkę pieniężną i rozrachunki,
- uchwałę budżetową i jej zmiany,
- wykonanie budżetu,
- zamówienia publiczne,
- zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień,
- rozliczenia finansowe z jednostkami organizacyjnymi,
- gospodarkę środkami rzeczowymi i inwentaryzację.
Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybienia zostaną wyeliminowane, a wskazane zalecenia zostały bądź zostaną wykonane w najbliższym czasie.
Protokół z kontroli podpisano 23 sierpnia 2012 r.
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-02-19

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-02-19

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-02-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-02-19