W dniach 22 – 24 marca 2011 r., 28-29 marca 2011 r., 31 marca –1 kwietnia 2011 r., 4-8 kwietnia 2011 r., 14-15 kwietnia 2011 r., 20 kwietnia 2011 r. i 28 kwietnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach przeprowadzono kontrolę płatnika składek przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w Białymstoku.
Celem kontroli:

- była ocena prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

-  ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

- była ocena prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolą objęto okres: styczeń 2008 r. – grudzień 2010 r.
W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzone nieprawidłowości zostaną skorygowane. Protokół z kontroli podpisano 28 kwietnia 2011 r.
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-02-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-02-18

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-02-18

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-02-18