W dniach 25-26 marca 2009 r. i 30-31 marca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami została przeprowadzona kontrola, której celem była ocena prawidłowości realizacji nw. zadań:
- organizacja i funkcjonowanie, w kontrolowanej jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej,
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zatwierdzenie projektów osnów szczegółowych,
- wydatkowanie środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym oraz dotacji przeznaczonych w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.
Kontrolą objęto nw. okresy działalności jednostki:
- zagadnienia dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładania osnów szczegółowych – od 1 stycznia 2007 r. do dnia kontroli,
- zagadnienia związane z koordynacją (uzgadnianiem) projektowanych sieci uzbrojenia terenu – od 1 stycznia 2007 r. do dnia kontroli,
- wydatkowanie środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym oraz dotacji przeznaczonych w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych – od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.,
- ponadto doraźnie skontrolowano sposób przekazania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji z prac wykonanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS).
Kontrolę przeprowadził pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości zostaną usunięte.
Protokół z kontroli podpisano dnia 31 grudnia 2010 r.
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-02-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-02-18

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-02-18

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-02-18