W dniu 16 maja 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach pracownicy Oddziału ds. Realizacji Inwestycji Finansowanych z Budżetu Państwa w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę problemową.
Kontrolą objęto sprawdzenie wykonania rzeczowego „Przebudowa dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim” zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zgodnie z przedłożonym przez jednostkę wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, opisanie w protokole oględzin wykonanego zakresu rzeczowego wraz z utrwaleniem elementów zrealizowanej inwestycji za pomocą aparatu fotograficznego. Kontrolą objęto również sprawdzenie dokumentacji formalno-prawnej potwierdzającej faktyczny stan wykonanego zakresu zadania w celu stwierdzenia prawidłowości wykorzystania środków z budżetu państwa zgodnie z przepisami, prawidłowości realizacji zadania zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą podlaskim a Powiatem Monieckim poprzez analizę losowo wybranych oryginałów dokumentów dotyczących zadania, celem stwierdzenia ich zgodności z kopiami przedłożonymi z wnioskiem o wypłatę dotacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zgodność stanu faktycznego z przekazanymi dokumentami oraz potwierdzono prawidłowość wykorzystania przyznanych na to zadania środków z budżetu państwa.
Protokół z kontroli podpisano 25 maja 2011 r.
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-02-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-02-18

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-02-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-02-18