W dniach 28 listopada 2011 r. i  2 grudnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami została przeprowadzona kontrola sprawdzająca z wykonania zaleceń pokontrolnych wynikłych po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2007 r. z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w okresie do 1.01.2005 r. do dnia kontroli.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i kartograficznego ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości zostaną usunięte.
Protokół z kontroli podpisano dnia 29.03.2012 r.
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-02-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-02-18

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-02-18

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-02-18