W dniach od 17 marca do 20 kwietnia 2005 roku zespół kontrolny Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku przeprowadził kontrolę problemową w organie administracji architektoniczno-budowlanej powiatu monieckiego w zakresie poprawności przyjmowania zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w trybie przepisu art. 30 Prawa budowlanego, poprawności przyjmowania rozwiązań technicznych i stosowania wymagań formalnych w projektach budowlanych oraz innych dokumentach (np. opiniach, ocenach technicznych, ekspertyzach) w oparciu, o które organ administracji architektoniczno-budowlanej podejmuje decyzje administracyjne oraz ustalenia, czy pracownicy Starostwa prowadzący sprawy organu administracji architektoniczno-budowlanej, wykonują na terenie powiatu monieckiego czynności z zakresu opracowywania dokumentacji projektowej oraz innych funkcji technicznych związanych z procesem budowlanym.

Protokół podpisano w dniu 24 kwietnia 2005 r.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-05-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-05-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-05-31