W dniu 24 stycznia 2007 r. pracownik Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Mońkach kontrolę problemową, której celem było dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w okresie XI-XII 2006 r., na dofinansowanie domów pomocy społecznej w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (dział 852 rozdz. 85202 § 2130).

 

Ustalenia kontroli wykazały, że przyznane środki finansowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem a dokumentacja w sprawie wydatkowanej dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Protokół z kontroli podpisano dnia 20 lutego 2007 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-05-30

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-05-30

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-05-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-05-30