W dniu 21 maja 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę.
Kontrolą objęto sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354B Rutkowskie Duże – Bagno – Starowola – Jasionóweczka / do drogi powiatowej Nr 1404B / na odcinku Bagno – Starowola”, zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą podlaskim a Powiatem Monieckim. Kontrolą objęto okres od 5.10.2011 r. do 21.05.2013 r.
W toku przeprowadzonej kontroli oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie pozytywnie z uchybieniem.
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-02-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-02-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-02-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-02-20